ความสำเร็จในการสอบเข้าป.1

เ็ด็ก ๆที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล ๓ จากโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนสามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ทั้งในส่วนของ โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงเช่น โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพคริสเตียน ยอแซพอุปถัมภ์ เขมะสิริอนุสรณ์ ฯลฯ

นักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2554

โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี สอบเข้าได้ร้อยละ 90

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน สอบเข้าได้ร้อยละ 100

โรงเรียนซางตาครูสคอนแวน สอบเข้าได้ร้อยละ 100

โรงเรียนยอเซฟอุปภัมถ์ สอบเข้าได้ร้อยละ 100

นักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2553

โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี สอบเข้าได้ร้อยละ 90

โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวน สอบเข้าได้ร้อยละ 100

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน สอบเข้าได้ร้อยละ 100

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สอบเข้าได้ร้อยละ 100

โรงเรียนซางตาครูสคอนแวน สอบเข้าได้ร้อยละ 100

 

นักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2551

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และอัสสัมชัญธนบุรี
ด.ช. ธัชพันธุ์ (น้องตูน) อัสสัมชัญธนบุรี
ด.ช. ภาวัต (น้องกัส) อัสสัมชัญธนบุรี
ด.ช. โสภณ (น้องโฟน) อัสสัมชัญธนบุรี
ด.ญ.มณีรัตน์ (น้องมีน) อัสสัมชัญธนบุรี
ด.ช.นพกร (น้องหยาง) อัสสัมชัญธนบุรี
ด.ญ.ณัฏฐณิชชา (น้องแพรวา) อัสสัมชัญธนบุรี
ด.ญ.ณัฐกานต์ (น้องปัง) อัสสัมชัญคอนแวนต์
ด.ญ.ปุณยวีร์ (น้องดีน่า) อัสสัมชัญคอนแวนต์
ด.ญ.พัฒนนรี (น้องเบส) อัสสัมชัญคอนแวนต์
ด.ญ.พิมพ์มาดา (น้องออม) อัสสัมชัญคอนแวนต์

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ยอแซฟอุปถัมภ์ และซางตาครูสคอนแวนต์
ด.ช. ชยธร (น้องก๊อต) กรุงเทพคริสเตียน
ด.ช. ศิรชัช (น้องอะตอม) กรุงเทพคริสเตียน
ด.ญ. กุลศิริ (น้องใบหม่อน) ซางตาครูสคอนแวนต์
ด.ช. ติณณภพ (น้องหยุ่น) ยอแซฟอุปถัมภ์
ด.ช.เพชร (น้องเพชร) ยอแซฟอุปถัมภ์
ด.ช.ชนกันต์ (น้องติวเตอร์) ยอแซฟอุปถัมภ์
ด.ช.ธีร์ธวัช (น้องธีร์) ยอแซฟอุปถัมภ์

โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
ด.ช.ตุลธร (น้องตุล)
ด.ญ.กันตินันท์ (น้องอายโกะ)
ด.ช.กษมา (น้องไม้)
ด.ช.ชนน (น้องบอส)
ด.ช.พสิษฐ์ (น้องอิคิว)

โรงเรียนเสสะเวช
ด.ญ. มะปราง (น้องมะปราง)
ด.ญ. อทิรา (น้องป่าน)

โรงเรียนเผดิมศึกษา
ด.ช. ภัคพงศ์ (น้องนิว)

โรงเรียนผดุงกิจวิทยา
ด.ช. เมธา (น้องฮีโร่)

โรงเรียนวัดท่าพระ
ด.ช. วีรภัทร (น้องเวธ)

โรงเรียนนฤมลทิน
ด.ช. ร่มไทร (น้องไทร)

โรงเรียนราชวินิตบางแค
ด.ช. วงศ์วรัณ (น้องนิว)

โรงเรียนสารสาน์วิเทศบางบอน
ด.ญ. นัชชา (น้องนัชชา)

โรงเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรี
ด.ญ. ภคนันท์ (น้องน้ำใส)

โรงเรียนราชวินิต
ด.ช. อัมรินทร์ (น้องโนน)

โรงเรียนในเครือสาธิต
ด.ญ. ธภัทร (น้องอิม) สาธิตประสานมิตร