นักเรียน

พ.ศ. 2556

ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
รางวัลเหรียญทอง “การแข่งขันระบายสีเทียน” ระดับปฐมวัย
รางวัลเหรียญเงิน “การแข่งขันประกวดมารยาทไทย”

พ.ศ. 2554

ได้รับป้ายเกียรติยศ โรงเรียนต้นแบบการจัดการกล่องเครื่องดื่มภายในโรงเรียน

พ.ศ. 2553

ได้รับรางวัล ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ “งานเดอะมอลล์พาเหรดอนุบาล” ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค

พ.ศ. 2552

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ “งานเดอะมอลล์พาเหรดอนุบาล” จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค

พ.ศ. 2551

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ “งานเดอะมอลล์พาเหรดอนุบาล” ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค
ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่นด้านอาหารปลอดภัย จากสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2550

ได้รับรางวัลครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ จำนวน 6 คน

พ.ศ. 2549

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 6 เหรียญ และเหรียญทองแดง 15 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬาอนุบาล ณ ห้างเดอะมอลล์ สาขาบางแค

พ.ศ. 2548

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน “เพ้นท์เสื้อ” ระดับอนุบาล ร.ร.เขตภาษีเจริญ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันสหกีฑา ณ ห้างเดอะมอลล์ บางแค
ได้รับรางวัลครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ จำนวน 11 คน

พ.ศ. 2547

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย” โรงเรียนขนาดเล็ก จากสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2546

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ในระดับอนุบาล ของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค
นางมณี(ทิพอาภา) เอี่ยมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลด้านปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ระดับประถมศึกษา จากคุรุสภาของสถานศึกษาเอกชนกลุ่มธนบุรี

พ.ศ. 2545

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดจินตลีลา ในงานวันเด็ก ในระดับอนุบาล ของโรงพยาบาลพญาไท 3
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ในระดับอนุบาล ของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค

พ.ศ. 2544

นางสาวพรทิพย์ เกตุอินทร์ ได้รับรางวัลครูต้นแบบ ก่อนประถมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
นางมณี(ทิพอาภา) เอี่ยมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลครูต้นแบบ ก่อนประถมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภิษา ภูษิปภาวงษ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ก่อนประถมศึกษา จากคุรุสภา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดจินตลีลา ในระดับอนุบาล ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี