วันแห่งความทรงจำ

31244ขอเชิญชมการแสดงของนักเรียน “วันแห่งความทรงจำ”

ณ สวนสนุก Yoyoland SeaconBangkae ชั้น 4

วันที่ 13 มี.ค.2559  เริ่มเวลา 11.00 น.