ต้นกล้า…จากอนุบาลบ้านสวน

นางสาวมธุริน   ลีละเศรษฐกุล  ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2553-2554 ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตท สหรัฐอเมริกา  ปัจจุบันเป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา ฯ

nbso title=”SAM_2953″ src=”https://bansuan.ac.th/wp-content/uploads/2011/07/SAM_2953-300×225.jpg” alt=”” width=”300″ height=”225″ />

นายอานนท์   ศิริพุทธิชัยกุล  สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technolog) หลักสูตร E-Business