ขอแสดงความยินดี

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอนุบาล 3 ที่สอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2557  ใน โรงเรียน เซนต์คาเบรียล  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  โรงเรียนราชินี

ด.ช.กันตพัฒน์

สินวาสนามงคล 

เคนธ์

ด.ช.ณรงค์ศักดิ์

สีทองหลาง

แม็กค์

ด.ช.ณัฎฐกิตติ์

อังกูรศุภศิลป

อิง

ด.ช.ณัฐทกิตติ์

คนสนิท

แมส

ด.ช.ธนบูรณ์

แตงมณี

ตังค์

ด.ช.ศราวินท์

ลีนิล

พิณ

ด.ญ.ณัชชา

เชวงวรกิจ

นัด

ด.ญ.พิชา

เสียงลอย

ณัฐ

ด.ญ.ศศิกานต์

จันทราศรี

บีม

ด.ช.กรวริศวร์

สีมา

กาย

ด.ช.จิรกิตต์

เอี้ยงแจ้ง

คอปเตอร์

ด.ช.ธรรมรักษ์

อรุณมณี

เข็มทิศ

ด.ช.ปฏิวัติ

แสงฉาว

เก่ง

ด.ช.รักศิธา

ชัชอานนท์

เฟรน

ด.ญ.กนกพร

แพงพุย

ออมสิน

ด.ญ.กรองกนก

เพรียงพรอง

ลูกแก้ว

ด.ญ.ไปรยา

รัตนวงษ์เกษม

ปอ

ด.ญ.รักต์กันท์

ชัยโชณิชย์

พลอยใส

ด.ญ.วราลี

ยอดศักดิ์ไพบูลย์

ไทน์

ด.ญ.สมิตานัน

หมั่นขีด

พอใจ

ด.ช.เจตณัฐ

สุขยืด

ชีค

ด.ช.นพณัฐ

วิจิตรสุข

ไนซ์

ด.ช.พีรวิชญ์

วัฒนศิลปปรีชา

เตเต้

ด.ช.ภคภัทร

เทียนเจริญ

ต้นน้ำ

ด.ญ.ปานชีวา

สุขเจริญ

นินิว

ด.ญ.พนิตพิชา

อ่วมปริก

ซีหลิง

ด.ญ.พิมลวรรณ

คำบุตรดี

ฟอร์จูน

ด.ญ.มณีนิล

กันเกตุแก้ว

ข้าวสวย

ด.ช.ปองคุณ

แมนซาโน

วิล

ด.ญ.สุณัฏฐา

ศรีสังข์

แพท