ขอแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิชา เสียงลอย

นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลบ้านสวน

รับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เป็น นักเรียนดีเด่น “เพชรพระตำหนัก” 28 มีนาคม 2563