ขอแสดงความยินดีกับน้องเซี้ยะ

ขอปรบมือดังๆ ให้ในความตั้งใจและความสำเร็จค่ะ

ศิษย์เก่าดีเด่น นายกิจเกษม  เกียรติกุลวัฒนา (น้องเซี้ยะ)

สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้คะแนน กสพท.อันดับ ๑ ของประเทศ

กลับมาเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ้านสวน คุณครูใหญ่และคณะครูที่เคยสอนสมัยเรียนอนุบาล ๑ – ๓

1 234