ขอปรบมือดัง ๆ ให้กับศิษย์เก่าของโรงเรียนอนุบาลบ้านสวน

ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของ

** เด็กชายอัมรินทร์   ภูษิปภาวงษ์ (น้องโนน)  ปัจจุบันได้ศึกษาอยู่โรงเรียนราชวินิต (ดุสิต) ได้รับประกาศเกียรติคุณ เรื่อง ผลการเรียนดีมากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ **

** เด็กหญิงณัฎฐณิชชา   ภูษิปภาวงษ์ (น้องแพรวา)  ปัจจุบันได้ศึกษาอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ได้รับมอบเกียรติบัตร อาทิเช่น “ส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ” เป็นต้น **

   ** เด็กหญิงกัลยกร   อวยบางมด   (น้องมะปราง)   ปัจจุบันได้ศึกษาอยู่โรงเรียนเผดิมศึกษา ได้รับมอบเกียรติบัตร อาทิเช่น “คะแนนยอดเยี่ยมการประเมิน ความพร้อมด้านเชาว์ปัญญา วิชาภาษาอังกฤษ” เป็นต้น **   

      

    ** เด็กหญิงชญาภัส   รอดเชื้อ   (น้องแพร)   ปัจจุบันได้ศึกษาอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตร “ชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือ งานวันสุนทรภู่” เป็นต้น **   

** เด็กชายณัฐพัชร์   จรูญวุฒิธรรม  (น้องปังปอนด์)   ปัจจุบันได้ศึกษาอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตร  “ยกย่องนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น (ด้านมีวินัย) “  เป็นต้น **  

 

                               ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ