ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 เรียนภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 1 (Summer 1) 28 มี.ค.-8 เม.ย.65 เรียนภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 2 (Summer 2) 18 เม.ย.-13 พ.ค.65 เปิดเรียนเทอมต้นปีการศึกษา 2565 ใน 17 พ.ค.65

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิชา เสียงลอย นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลบ้านสวน รับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น นักเรียนดีเด่น “เพชรพระตำหนัก” 28 มีนาคม 2563

อ่านต่อ...

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสำโรง จ.สุโขทัย เยี่ยมชมโรงเรียน

ใน 25 ส.ค.2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสำโรง จ.สุโขทัย เยี่ยมชมกิจกรรมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับน้องเซี้ยะ

ขอปรบมือดังๆ ให้ในความตั้งใจและความสำเร็จค่ะ ศิษย์เก่าดีเด่น นายกิจเกษม  เกียรติกุลวัฒนา (น้องเซี้ยะ) สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้คะแนน กสพท.อันดับ ๑ ของประเทศ กลับมาเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ้านสวน คุณครูใหญ่และคณะครูที่เคยสอนสมัยเรียนอนุบาล ๑ – ๓

อ่านต่อ...

วันแห่งความทรงจำ

ขอเชิญชมการแสดงของนักเรียน “วันแห่งความทรงจำ” ณ สวนสนุก Yoyoland SeaconBangkae ชั้น 4 วันที่ 13 มี.ค.2559  เริ่มเวลา 11.00 น.

อ่านต่อ...

บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอนุบาล 3 ที่สอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2557  ใน โรงเรียน เซนต์คาเบรียล  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  โรงเรียนราชินี ด.ช.กันตพัฒน์ สินวาสนามงคล  เคนธ์ ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ สีทองหลาง แม็กค์ ด.ช.ณัฎฐกิตติ์ อังกูรศุภศิลป อิง ด.ช.ณัฐทกิตติ์ คนสนิท แมส ด.ช.ธนบูรณ์ แตงมณี ตังค์ ด.ช.ศราวินท์ ลีนิล พิณ ด.ญ.ณัชชา เชวงวรกิจ นัด ด.ญ.พิชา เสียงลอย ณัฐ ด.ญ.ศศิกานต์ จันทราศรี บีม ด.ช.กรวริศวร์ สีมา กาย ด.ช.จิรกิตต์ เอี้ยงแจ้ง คอปเตอร์ ด.ช.ธรรมรักษ์ อรุณมณี เข็มทิศ ด.ช.ปฏิวัติ แสงฉาว เก่ง ด.ช.รักศิธา ชัชอานนท์ […]

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอนุบาล 3 ที่สามารถสอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ใน โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์, โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ .

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอนุบาล 3 ที่สามารถสอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ใน โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์, โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ .   ด.ช.ธนิสร   กิตติสัทโธ ด.ช.คุณาสิน  อวยบางมด ด.ช.ภพ   เด่นปิยะวิจิตร ด.ช.ศุภกร  มานิตย์โชติพิสิฐ ด.ช.อดิลักษณ์  คุณวัตรสิริ ด.ญ.จิรชญา จันทิมาคม ด.ญ.ทอแสงรัศมี  ทัสสะ ด.ญ.วรณัน   ประสงค์ ด.ญ.สุพัชร์ศินี  บุญเภา ด.ช.ชลสิทธิ์  ทองสุข ด.ช.วณิชย์  ทองสง่า ด.ญ.ฐิตาภรณ์  ดีสิทธิเวช ด.ญ.ณัฐวดี  ตณาวิกุล ด.ญ.ปณาลี  สำเนียงสูง ด.ญ.ศุภิสรา  คอยเกษม ด.ช.พิทยุตม์  ประชาสิริกุล ด.ช.ภูริณัฐ  ประชาสิริกุล ด.ช.ปภัชพล  พฤฒิธนากร ด.ช.ธนภณ  บุดดา ด.ช.ธาวิต  จันทร์นวล ด.ช.สรวัชญ์  […]

อ่านต่อ...

  1. หน้า:
  2. 1
  3. 2