I WANT TO BE

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 สวนสนุก Yoyoland ซีคอนบางแค ได้มาสร้างกิจกรรมสนุกและได้ความรู้ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน ในรายการ I WANT TO BE น้องๆ มีความสุขกับการมีส่วนร่วมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 

1 casino wp-image-3164″ alt=”2″ src=”https://bansuan.ac.th/wp-content/uploads/2013/07/21-300×200.jpg” width=”242″ height=”161″ /> 3  5 64