แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนร่วมกิจกรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

“แห่เทียนเข้าพรรษา” ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม ซอยเพชรเกษม 48

  123  6748 59   10