แข่งขันทักษะวิชาการ โรงเีรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2555

ขอปรบมืิอดัง ๆ ให้กับหนูน้อยคนเก่ง ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2555 “กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนกลุ่มที่ 23 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”

– เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบุคคล  ด.ญ.ณัฐณิชา  มาประสบ (น้องฟ้า)

– เหรียญเงินประกวดมารยาทไทย ประเภททีม (2 คน)

       ด.ช.พิทยุตม์  ประชาสิริกุล  (น้องเอ็ม)

       ด.ญ.นิภาพันธุ์  กังสดาลมณีชัย  (น้องน้ำใส)

SAM_0972

SAM_0963

SAM_0947

SAM_0948

SAM_0949

SAM_0959