เลี้ยงอาหารเด็ก มูลนิธิเด็ก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กค. 2554

          อนุบาลบ้านสวนได้ไปเลี้ยงอาหารว่างเด็ก ๆ ณ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านสานรัก มูลนิธิเด็ก กระทุ่มล้ม 18 พุทธมณมณฑลสายสี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554