เรียนรู้วัฒนธรรมชาวมอญ – การเล่นสะบ้า

วันที่ 24 ม.ค.56 เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการเล่นสะบ้าของชาวมอญ โดยวิทยากรจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี่

37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Casino . alt=”19″ src=”https://bansuan.ac.th/wp-content/uploads/2013/01/193-300×225.jpg” width=”300″ height=”225″ /> 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36