เรียนรู้ธรรมะ

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

วันนี้หนูน้อย “เรียนรู้ธรรมะ” กับ

พระมหาลิขิต หิตาจาโร   วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร เขตตลิ่งชัน

IMG_20150921_092521 IMG_20150921_092555 IMG_20150921_092726 IMG_20150921_092731 IMG_20150921_093140 IMG_20150921_093235 IMG_20150921_094553 IMG_20150921_101246 IMG_20150921_101829 IMG_20150921_104913 IMG_20150921_105103 IMG_20150921_105837