อนุบาลดี เพื่อลูกรัก 57

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ร่วมกิจกรรม อนุบาลดี เพื่อลูกรัก  ที่ซีคอนบางแค ระหว่าง 23 – 26 ม.ค.2557 มีผู้ปกครอง พ่อแม่เด็กๆ ให้ความสนใจบูทของ โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเป็นจำนวนมาก พร้อมกับรับชมการแสดงน่ารักๆ ของน้องๆ จากโรงเรียนอนุบาลบ้านสวน