ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

28 ธ.ค.61 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน