วันไหว้ครู 56

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

1

casino online aligncenter” alt=”4″ src=”https://bansuan.ac.th/wp-content/uploads/2013/06/4-300×200.jpg” width=”327″ height=”211″ />

2

3