วันแห่งความทรงจำ ปีการศึกษา 2562

ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

การแสดง “วันแห่งความทรงจำ” ปีการศึกษา 2562

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน