วันพ่อ 2561

กิจกรรมวันพ่อ 4 ธ.ค.2561 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน