วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและชาวชุมชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุจำนวน casino online 2 คันรถกะบะ  ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ