บรรยายกาศการต้อนรับผู้ปกครองระดับชั้นเด็กเล็ก , อนุบาล 1 และนักเรียนใหม่ ในวันปฐมนิเทศ (วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555)