ทัศนศึกษา สน.ภาษีเจริญ

คณะครูพานักเรียนอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษา สน.ภาษีเจริญ ได้รับการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจภารกิจ และหน้าที่ของตำรวจ