ทัศนศึกษาห้องสมุดเขตภาษีเจริญ

คณะครูพานักเรียน(เรียนภาคพิเศษ) ทัศนศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนประจำเขตภาษีเจริญเมื่อ 24 ต.ค.2556 เด็กๆ ได้ทั้ง

ความรู้และความสนุกสนานจากการนำทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

 

1 2 3 4

6

 

5