ทัศนศึกษาพุทธมณฑล

วันที่ 14, 15 มกราคม 2556  คณะครูได้พานักเรียนชั้นอนุบาล 2, 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้ศึกษาความรู้จากประสบการณ์จริงในพื้นที่ และได้รับความรู้ทางธรรมะจากพระอาจารย์ พร้อมทั้งนำสวดมนต์ไหว้พระ                                            27 2 3 ค ต 10 4 14 15 11 13 australian casinos online alt=”12″ src=”https://bansuan.ac.th/wp-content/uploads/2013/01/122-300×225.jpg” width=”300″ height=”225″ /> 19 18 17 16 20 21 25 26 24 23 22 27 7 6 5