ทัศนศึกษานอกสถานที่

ทัศนศึกษานอกสถานที่

สถานที่ทุ่งทานตะวันบานแล้ว@หนองแขม เขตหนองแขม กทม.

วันที่ 11-12 ม.ค.2561