ถวายเทียนพรรษา

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม ซ.เพชรเกษม 48 เขตภาษีเจริญ

02 03 0405 06 08 09 10