ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ใน 12 ก.ค.62 ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม