งานแสดงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

งานแสดงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

ณ สวนสนุกโยโย่แลนด์ ซีคอนบางแค

วันที่ 10 มีนาคม 2562