งดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธ.ค.59

โรงเรียนงดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง