กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นิมนต์พระมหารุ่งโรจน์มาเทศน์ให้นักเรียนฟัง 6 กันยายน พ.ศ. 2554

    “ธรรมะสอนใจเด็ก ๆ ” โดยพระภิกษุที่เล่านิทานซึ่งเป็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมง่าย ๆ เข้าใจ ได้ดีเหมาะกับเด็ก online casinos ๆ วัยอนุบาล พร้อมทั้งถวายสังฆทานและทำบุญเลี้ยงพระเพลได้ทั้งความรู้และได้ทั้งบุญไปพร้อม ๆ กัน