กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2562

กิจกรรมวันแม่ วันที่ 9 ส.ค.2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน