กิจกรรมวันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2554 ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม ภาษีเจริญ

 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วันสำคัญทางศาสนา  และการปฏิบัติตน โดยการพานักเรียนชั้นอนุบาล 2 , อนุบาล 3 ถวายเทียนพรรษาในกิจกรรมวันเข้าพรรษา , วันอาสหฬบูชา  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริย กทม.