กิจกรรมทำบุญวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.57

คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
12 14  16 17
22
19 20
15
  24