“เพราะเด็กวัย 0-6 ปี สมองมีการพัฒนาแล้วถึง 80% จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมให้สมองของเขาเจริญเติบโตให้มากที่สุด โดยกระบวนการของเรา เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่กัน ดิฉันมั่นใจในประสบการณ์และหลักสูตรการเรียนการสอนของเราที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 30 ปี ด้วยความทุ่มเทเพื่อพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 เรียนภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 1 (Summer 1) 28 มี.ค.-8 เม.ย.65 เรียนภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 2 (Summer 2) 18 เม.ย.-13 พ.ค.65 เปิดเรียนเทอมต้นปีการศึกษา 2565 ใน 17 พ.ค.65

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิชา เสียงลอย นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลบ้านสวน รับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น นักเรียนดีเด่น “เพชรพระตำหนัก” 28 มีนาคม 2563

อ่านต่อ...

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสำโรง จ.สุโขทัย เยี่ยมชมโรงเรียน

ใน 25 ส.ค.2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสำโรง จ.สุโขทัย เยี่ยมชมกิจกรรมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลบ้านสวน  

อ่านต่อ...

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

ผลงานของนักเรียน...ล่าสุด

ศิลปะอนุบาล 3 ปี 61

ผลงานของน้องๆ อนุบาล 3 ประจำปี 2561

สร้างสรรค์ งานศิลป์ …จากจิตรกรน้อย

บรรยากาศการเรียนศิลปะของเด็ก ๆ

ดูผลงานทั้งหมด...